Udruga HUTI

Udruga HUTI

HUTI je Hrvatska udruga za terapiju igrom. Osnovana je 2013. godine. Njezin je cilj promicanje terapije igrom u Hrvatskoj. Od 2014. godine, HUTI je članica Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske (SPUH).

TERAPIJA IGROM je pristup u radu s djecom koji primjenjuju educirani stručnjaci koristeći terapeutske moći igre kako bi se prevenirale ili razriješile socio-emocionalne poteškoće djeteta. Također, kroz ovaj pristup djeca se usmjeravaju da postignu optimalan rast i razvoj. Terapija igrom je namijenjena je DJECI u dobi od 3. do 12. godine i njihovim roditeljima. Pristup se može prilagoditi i drugim uzrastima (adolescentima, odraslima).

Postoje brojni PRISTUPI u terapiji igrom: integrativni, geštalt, kognitivno-bihevioralni, adlerovski, narativni, psihonalitički i mnogi drugi. Sadašnji članovi HUTI-ja educirani su iz integrativne terapije igrom, terapije igrom usmjerene na dijete i filijalne terapije igrom.

PRINCIPE terapije igrom u svom odnosu s djetetom mogu koristiti brojni stručnjaci kao i roditelji a TERAPEUTI IGROM mogu postati: psiholozi, psihijatri, socijalni pedagozi te stručnjaci iz srodnih područja uz već postojeću edukaciju iz neke priznate psihoterapijske škole. Time se pridržavamo načela etičke prakse koju nam nalaže SPUH.

Pratite nas i na našoj FB stranici ovdje.

Kontaktirajte nas

Objave

Etički kodeks Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske

Etički kodeks Saveza psihoterapijskih udruga Hrvatske Prema ETIČKOM KODEKSU EUROPSKOG UDRUŽENJA ZA PSIHOTERAPIJU…

Konvencija o pravima djeteta

Konvencija o pravima djeteta O KONVENCIJI Republika Hrvatska, kao stranka Konvencije, uvrstila…

Izvješće o radu udruge

Izvješće o radu udruge

Od osnutka predsjednica udruge HUTI je Tatjana Gjurković,  magistra psihologije, psihoterapeutkinja –…